Kontakte

Kontakte

Ju mund të kontaktoni TSh nërpërmjet adresës elektronike.

Në Europë : …së shpejti…

Kudo gjetiu në botë albemigrant@gmail.com

Ose kontaktoni me mua direkt duke përdorur këtë formular: